Personer på en scen under Up to date i Verket, Avesta.

Dalarna – världens bästa plats

Samsyn och mod är nyckeln till en framgångsrik platsutveckling och ett starkt platsvarumärke. Det var en enig panel som sammanfattade den 14:e branschdagen för besöksnäringen i Dalarna – Up to Date.


Ett hundratal deltagare hade samlats i Verkets unika industrilokaler i Avesta för att lyssna till både regionala och nationella representanter för utveckling, akademi, besöksnäring och näringslivet i övrigt. Temat för dagen var platsutveckling och vikten av ett starkt platsvarumärke. En utgångspunkt var visionen för Dalarna som besöksdestination, ”Norra Europas ledande och mest attraktiva besöksdestination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt”.

Involvera och kroka arm

Dagen inleddes av Helena Godotter Karlberg, ordförande för Svenska Designsällskapet och styrelseledamot i SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Hon pratade om vikten av att ha en plan för att arbeta med platsutveckling och platsvarumärket samt hur man bygger ett attraktivt samhälle.

Vi behöver se med nya ögon på alla värden som finns på platsen: natur, kultur, traditioner, byggnader, evenemang, företag, människor och berättelser. Det som är bra för besöksnäringen är också bra för de som bor, lever och verkar på platsen.

– Involvera invånarna och lokalsamhället för att skapa stolthet och innovationskraft. Som representant för region, kommun, destinationsbolag och besöksnäringsföretag behöver man även kroka arm med annan näring för att kunna bygga ett attraktivt samhälle, sade Helena Godotter Karlberg.

Så skapas en attraktiv plats

Att besöksnäringen är viktig ur många perspektiv och att platsens attraktivitet utgörs av de som bor, lever och verkar där samt de som besöker platsen bekräftades även av Anders Gunnarsson från Sveriges Kommuner och Regioner:

– Besöksnäringen bidrar till nationell, regional och lokal utveckling. Inom kommunorganisationen behöver många olika förvaltningar bidra, exempelvis näringsliv, stadsbyggnad, gata & park, kultur, fritid och föreningsliv. Men kommunen behöver naturligtvis också öppna upp för samverkan med närings- och föreningsliv.

Vi behöver arbeta för samsyn och med kreativa processer och vi ska se till att göra varandra framgångsrika idag och imorgon, och bygga vidare på vårt redan starka varumärke Dalarna. Så kan vi skapa de bästa förutsättningar för att Dalarna ska bli världens bästa plats att leva, besöka, verka och bo på.

Flera offentliga organisationer gav sin syn på hur framtiden för besöksnäringen ser ut. Panelen, där bland andra Visita, Näringsdepartementet och Svensk Handel var representerade, pratade till exempel om att en stark besöksnäring bidrar till ett högt entreprenörskap, infrastruktur och är en förutsättning för att nya företagsetableringar överhuvudtaget ska vara aktuella.

Arbetskraft och kompetens

Det finns ett stort behov av arbetskraft och kompetenser inom exempelvis industrin och besöksnäringen. Utifrån det perspektivet delade Kairos Future med sig av viktiga insikter rörande generation Z och vikten av utbildning.

Generation Z är den generation som kommer att sätta tonen för hur morgondagens samhälle formas. Så hur kan vi attrahera dem som arbetstagare och invånare i Dalarna? Enligt Kairos Future är det viktigt med rätt värderingar, balans i livet och långsiktighet för generation Z. Genom att vara en bra och tydlig ledare i en annars osäker värld, kan man både locka och behålla arbetskraften.

Angelica Ekholm, vd för Dalarna Science Park, var tydlig med vikten av verktyg och en strategi för att öka attraktiviteten för Dalarna som industriregion. Här behöver man synliggöra möjligheterna med grön omställning, teknisk utveckling och innovation.

En stor kraft att ta tillvara

Under dagen fanns fem ”speakers corners” där deltagarna samlades efter varje pass för att reflektera och diskutera platsvarumärket Dalarna utifrån regionala och lokala perspektiv. De insikter och idéer som kom fram var att det finns en stor kraft i Dalarna. En magi. Genuint, ödmjukt, stolt och inkluderande. Vi behöver bara bli bättre på att våga visa och tala om det.

Chatarina Eriksson, Visit Dalarnas nytillträdda vd, sammanfattade dagen:
– Vi behöver arbeta för samsyn och med kreativa processer och vi ska se till att göra varandra framgångsrika idag och imorgon, och bygga vidare på vårt redan starka varumärke Dalarna. Så kan vi skapa de bästa förutsättningar för att Dalarna ska bli världens bästa plats att leva, besöka, verka och bo på.