Att stärka varumärket Dalarna som besöksmål, att inspirera och locka besökare hit samt att öka kännedomen om regionen och allt det som finns att göra här. Det en stor del av vad vår marknadskommunikation syftar till. Vår kommunikative lägereld hålls levande året runt, där vi alltid kommunicerar för att inspirera och vägleda besökare att upptäcka Dalarna. Ytterligare en viktig del är de olika kampanjer och marknadsföringserbjudanden du som företag kan ta del av. 


En viktig del av vårt uppdrag är att kommunicera och marknadsföra Dalarna som helhet. Genom att vara "always on" – och kommunicera Dalarna aktivt under hela året – skapar vi möjligheter till säsongsförlängning och locka besökare under samtliga årstider. Det här utgör grunden i vår kommunikation, som en ständigt brinnande lägereld. Vi matar den kontinuerligt med nytt bränsle för att hålla den vid liv. Via den skapar vi lust att resa till Dalarna, skapar intresse och nyfikenhet om Dalarna som destination, bygger image och kännedom om platsen och platsvarumärket. Dalarna ska alltid hållas "top of mind" och vara ett aktuellt alternativ för besökaren.​

Fast ibland vill vi synas och höras lite extra. Det är då vi tar fram fyrverkerierna – specifika kampanjer. Lägerelden brinner fortfarande i grunden, men via fyrverkerikampanjerna gör vi mer riktade och starkare insatser gentemot vissa målgrupper. Dessa kampanjer utgår från olika teman – där vi tillsammans med företag från näringen genomför kampanjaktiviteter som är relevanta för just dem.​

I både baskommunikationen och de specifika kampanjerna har vi stort digitalt fokus, som en del i vår digitaliseringsresa. Det innebär att majoriteten av de aktiviteter och insatser vi genomför är just digitala: det kan handla om alltifrån digitala artiklar och kampanjsidor till sociala medier, paid social, digital annonsering, influencersamarbeten och nyhetsbrev. 

Vill du vara ett fyrverkeri?

Som företag kan du vara med i en av våra speciellt framtagna temakampanjer. De genomförs under specifika tidsperioder och riktar sig mot en avgränsad målgrupp. På så sätt når vi rätt besökare med rätt produkt. För varje kampanj sätter vi ihop en kanalmix som på bästa möjliga sätt möter den utvalda besökaren just där den befinner sig. Det är alltid en blandning av Visit Dalarnas egna kanaler och externa samarbeten. 

Hör av dig till din affärsutvecklare om du vill veta mer och synas du med.

En tjej i folkdräkt som kollar på sin mobil.

Digital kommunikation och digitala besökare

En stor del av besökarna som väljer Dalarna är nyfikna, digitalt mogna och medvetna om hållbarhetsfrågor. Barnfamiljer har börjat upptäcka kulturbesöksmål och yngre besökare stannar gärna längre på en plats om det finns fotovänliga miljöer. En del av besökarna som hittar till Dalarna idag har ingen tidigare relation till landskapet, vilket ställer stora krav på kommunikationen men också en möjlighet att påverka vilken bild av Dalarna som ska förmedlas.

Visit Dalarna arbetar med att öka interaktionen och tillgängligheten i digitala kanaler. Motivet är att följa med kunden under hela processen, från att tanken på att resa väcks, till beslut om att resa och att sprida kundupplevelsen väl på plats till andra. Genom en bred marknadsföringsmix och medvetet agerande vid rätt tidpunkt och med relevanta budskap genomförs målmedvetna kampanjinsatser.

Ambassadörskapet är viktigt för att förmedla en trovärdig bild av Dalarna, därför läggs stort fokus på samarbeten med spännande profiler vars berättelser sprids i Visit Dalarnas kanaler. Människors livsstil i Dalarna inspirerar och vid ett besök erbjuds möjligheten att få en dos av den livsstilen.

Den digitala kundresan

I den så kallade kundresan förflyttar sig besökaren från den första "drömmafasen", när den först får upp ögonen för och blir intresserad av Dalarna, vidare via planering, bokning, upplevelsen på plats och minnena efteråt. Här beskriver vi hur kundresan kan se ut för en besökare som möter Dalarna och dig som besöksnäringsföretag i en sådan kundresa - och hur du kan synas i de olika faserna via Visit Dalarna.

 1. Drömma. Visit Dalarnas ”lägereld”, med löpande inspirerande kommunikation som väcker intresse och bygger kännedom​.
 2. Planera. Tema-kampanjer riktade mot specifika målgrupper​. 
 3. Boka. Syns på visitdalarna.se med bokningsbara paket ​eller med bokningssystem på egen hemsida.
 4. Uppleva. Synlighet på visitdalarna.se​, i Visit Dalarna Travel Guide​, på plats-magasin, kartor​, Infopoints och inte minst själva besöket hos dig som aktör.
 5. Minnas. Delar med sig i sociala medier, taggar ditt konto och @visitdalarna, sprider inspiration och bidrar till lägerelden.

Illustration som visar den digitala kundresan.

Kampanjer med specifika teman och målgrupper

Visit Dalarna genomför årligen ett flertal olika kampanjer med ett specifikt tema. Varje kampanj har sitt eget budskap och målgrupp, som varierar beroende på kampanjens inriktning. Under den avgränsade kampanjperioden sprider vi kampanjens budskap i en rad olika kanaler, såväl Visit Dalarnas egna som externa. Kampanjens primära målgrupp avgör såväl kanalval som i vilken utsträckning respektive kanal används. Fokus ligger framför allt på räckvidd, kännedom och medvetenhet – det vill säga att nå ut med kampanjens budskap till så många som möjligt inom målgruppen. 

Exempel på kampanjer

Under hösten och vintern 2022-2023 genomför vi kampanjer på följande teman:

 • Höstlov i Dalarna
 • Alpin skidåkning på nära håll
 • Vinterupplevelser och -äventyr
 • Vintermys och skandinavisk vinterupplevelse
 • Vårskidåkning
 • Kulturella vinterupplevelser
 • Jul i Dalarna

Vill du veta mer om hur du kan synas via Visit Dalarna?

Porträttbild på Jennie Roselius.

Jennie Roselius

Affärsutvecklare: Kommunikation

Mejla

Ingmarsspelen fick ett uppsving

När Ingmarsspelen i Nås fick tillgång till biljetthanteringssystem och marknadsföringskampanjer via Visit Dalarna. Det gav resultat! Både i form av enklare biljetthantering och nya möjligheter att nå ut till besökarna. 

Hör Hans-Erik Bergman och Curt Tysk berätta om det tekniska uppsvinget i verksamheten, de nya marknadsföringskanalerna och hur de tänker framöver.