Vårt internationella arbete

På utvalda internationella marknader arbetar Visit Dalarna med försäljning och kommunikation direkt mot besökare. Våra internationellt prioriterade marknader är Norge, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.


Norska, Danska, Nederländska, Tyska och Engelskaflaggan.

Travel trade (B2B)

Att samarbeta med researrangörer, agenter med flera som hjälper dig att sälja din produkt i utlandet kallas för travel trade. Om du har en anläggning eller produkt som är exportmogen kan Visit Dalarna hjälpa dig att hitta och matcha dig med rätt researrangör. 

Matchmaking (B2B) 

Matchmaking är den strategi där Dalarnas produkter och marknadens efterfrågan matchas ihop. Genom matchmaking tas rätt produkter fram för, och kan inkluderas i, researrangörernas utbud. Det bidrar till nya produkter på marknaden och ökad försäljning för dig som aktör. 

Visit Sweden sammanställer och förmedlar marknadens efterfrågan och trender till Visit Dalarna som presenterar produktutbudet för marknaden. 

Framgångsfaktorn för en lyckad matchmaking-process och introducerande av fler nya produkter på marknaden, är att Visit Dalarna aktivt och långsiktigt arbetar för en ökad affärsutveckling och exportmognad hos sina partners. 

Partners kan dessutom ta del av Visit Dalarnas internationella affärsnätverk och de insatser, till exempel workshops och mässor, som genomförs på aktuella marknader. Visit Dalarna erbjuder också dig som partner deltagande med produktblad i Visit Swedens digitala produktkatalog för researrangörer. Visit Dalarna inkluderar även partners i visningsresor för researrangörer (så kallade FAM-trips) beroende på researrangörens intresse och efterfrågan. 

Häst och släde längs en vinterväg.
Familj som vandrar i naturen.
Två personer vid en spark.

Pressresor (B2C)

I vårt internationella arbete är PR ett viktigt verktyg för att bygga kunskap och öka kännedomen om Dalarna samt våra erbjudanden sommar som vinter. Detta gör vi bland annat genom att arrangera pressresor för inbjudna journalister och influencers från de prioriterade marknaderna. Vid en pressresa besöker journalister och influencers Dalarna för att få inspiration och uppslag för att kunna sprida bilden av Dalarna som resmål, både i digitala och tryckta kanaler och medier, från sociala medier till magasin och dagspress. Visit Dalarna arbetar för att inkludera dig som är partner i en sådan pressresa beroende på journalisten eller influencerns intresse och efterfrågan.

Person fotograferar entrén till Carl Larsson-gården i Sundborn.
Midsommarfirande i Gropen i Leksand.
Två personer som är vid Linnés bröllopsstuga.

Trycksaker (B2C)

Året-runt-broschyrer och dalakartor som är anpassade för den holländska, tyska respektive engelska marknaden. Innehållet bygger på och är anpassat efter våra utvalda internationella marknaders kännedom, intressen och drivkrafter. 

Trycksakerna distribueras på utländska mässor och säljevent, används av researrangörer, vid pressevent samt på Infopoints. De finns även att läsa digitalt på issuu.com och visitdalarna.se

Se våra internationella trycksaker  

Swedish Workshop i Falun.
Swedish workshop i Falun

Mässor och säljevent

På utländska mässor och säljevent möter Visit Dalarna branschen, knyter kontakter och skapar affärsrelationer. Mässor och säljevent är dessutom ett utmärkt tillfälle att få en överblick över konkurrensen, lära sig om de senaste trenderna och förstå dessa marknader och vad som attraherar besökarna. Under så kallade publikdagar på mässor får vi möjlighet att möta presumtiva besökare.

Vill du veta mer om hur vi arbetar internationellt?

Porträttbild på Tatjana Summermatter.

Tatjana Summermatter

Affärsutvecklare internationalisering

Mejla