Tillsammans gör vi fler och bättre affärer. Via oss har du tillgång till en mängd verktyg och kompetenser som kan ta din verk­samhet till nya höjder. Kompetens- eller produkt­utveckling, digitala försäljnings­lösningar eller hjälp med marknads­föring – här kan du läsa mer om vårt erbjudande och vad vi kan göra för dig.


Vårt uppdrag – att tillsammans skapa fler och bättre affärer

Visit Dalarna är den samordnande och ledande kraften i Dalarnas besöks­näring. Det innebär att vårt primära uppdrag är att ge besöks­näringen de bästa tänkbara förutsätt­ningarna för att fort­sätta växa och utvecklas.

Med företagen i fokus har vi utvecklat vårt erbjudande, som på olika sätt hjälper dig och din verk­samhet att utvecklas och ta nästa steg. Just stegen är också grunden i vårt erbjudande, där vi hela tiden ser en rörelse framåt: från grund­läggande förut­sätt­ningar för en verk­samhet – såsom online­bokning och närvaro i digitala kanaler – till utveck­ling av attraktiva produkter och erbjudanden, vidare till en inter­nationell marknad.

Partnerlogo med en poi med en Dalahäst i mitten.

Vill du bli en del av oss?

Som partner till Visit Dalarna har du möjlighet att ta del av hela vårt erbjudande, där vi tillsammans kan jobba med att:

 • Förfina din verksamhet och förstå din kund
 • Utveckla och anpassa ditt erbjudande
 • Sälja ditt erbjudande och sätta upp bokningssystem
 • Kommunicera i rätt kanaler

Är du inte partner än?

Här kan du läsa mer om partnerskapet och bli partner till Visit Dalarna.

En kvinna som promenerar i centrala Avesta.
Två barn som äter glass.
En tjej som bär på skidor.

Vårt erbjudande – En trestegsraket

Vårt erbjudande består av tre steg. Vilket steg du befinner dig på baseras på ett antal kriterier kopplade till hur ditt företag eller din verksamhet ser ut idag. Vilket steg du befinner dig på avgör också vilka delar av vårt erbjudande, vilka insatser och vilket stöd, du har tillgång till.

Steg 1

Det är här det börjar. Vi börjar med att tillsammans se över verksamhetens nuläge och var ditt företag befinner sig idag. Har ni en egen hemsida, finns på sociala medier och finns tillgängliga när ni blir kontaktade digitalt? Tänker ni på hållbarhet och finns ni tillgängliga för bokning online?

Utifrån nuläget lägger vi upp en plan för hur verksamheten ska komma framåt och kunna sätta check på kriterierna för steg 1:

 • Egen hemsida och/eller egen närvaro i sociala medier. Verksamheten har en egen webbplats eller motsvarande konto på Facebook/Instagram, med information som är relevant för besökaren. Bilder och texter är av god kvalitet och sidan/kontot går att hitta via sökmotorer som Google.
 • Snabba svar. När gäster, researrangörer eller media kontaktar verksamheten via någon av de kontaktvägar som finns angivna på verksamhetens digitala plattformar (vanligtvis e-post eller telefon), svarar aktören inom högst 48 timmar.
 • Material till Visit Dalarna. Verksamheten förser Visit Dalarna med det material som behövs till presentationssidor på visitdalarna.se och eventuella kampanjer – så som bilder, texter och fakta.
 • Onlinebokning. Verksamheten erbjuder onlinebokning via egen hemsida/sociala kanaler och/eller via de stora bokningsplattformarna eller samarbetspartners.
 • Hållbarhet. Verksamheten arbetar för att strukturerat utveckla sin hållbarhet. Något miljöledningssystem används: GSTC, Naturens Bästa, Steg för steg, Svanen, KRAV eller ISO till exempel.

Vässat värdskap

Det finns ett stort behov av att kunna bemöta gästen utifrån de specifika behov och önskemål som finns kopplade till olika typer av upplevelser, exempelvis gäster som vill cykla eller vandra. Som boendeanläggning eller restaurang/café kan man på så sätt skapa förutsättningar för att nå helt nya målgrupper, besökare som stannar längre och fler reseanledningar för besökaren.

Porträttbild på Andreas Hermansson.

Andreas Hermansson

Affärsutvecklare outdoor

Mejla

Steg 2

På steg 2 fortsätter resan och vi tittar på hur din verksamhet kan utvecklas mot fler och bättre affärer. Här fördjupar vi oss ännu mer i din digitala närvaro, exempelvis på hur du jobbar med Google My Business, Tripadvisor, Facebook och/eller Instagram. Dessutom lägger vi stort fokus på värdskapet.

Kriterierna för steg 2 inkluderar:

 • Google My Business. Verksamheten har kontroll över sin presentation på Google My Business och har försett den med bilder och relevant information, samt svarar på kommentarer.
 • Facebook och/eller Instagram. Verksamheten har ett eget konto på Facebook och/eller Instagram med relevant, aktuell information och bilder av god kvalitet.
 • Tripadvisor. Verksamheten har kontroll över sin presentation på Tripadvisor med bilder och texter av god kvalitet. Aktören svarar på kommentarer.
 • Professionalitet i samband med visningsresor. Verksamheten tar emot till exempel journalister, bloggare och researrangörer på ett professionellt sätt i samband med visningsresor. Verksamheten har material att erbjuda besökaren i form av bilder av hög kvalitet, aktuella priser, texter och eventuella allotments.
 • Medverkan vid uppföljning och utvärdering. Verksamheten förser Visit Dalarna med relevant data/information för uppföljning och utvärdering av samarbeten, vid förfrågan.

Nå ut internationellt

Beroende på vilket land besökaren kommer från, har den olika krav och förväntningar på sin vistelse och på din verksamhet. Vi guidar och hjälper dig med hur du når ut till internationella besökare på bästa sätt, både vad gäller konkreta åtgärder på plats till marknadsföring, rekommendationssidor, prissättning och målgruppsanpassning.

 

Porträttbild på Tatjana Summermatter.

Tatjana Summermatter

Affärsutvecklare internationalisering

Mejla

Steg 3

På steg 3 lämnar vi Sverige och siktar mot en internationell marknad. Det innebär att vi jobbar för att utveckla produkter och erbjudanden som kan locka internationella gäster eller passa utländska researrangörer. Här är kraven på verksamheten höga, vilket också avspeglas i kriterierna som vi jobbar med på det här steget:

 • Information på olika språk. På internationella marknader krävs minst att aktören erbjuder information på engelska. Det gäller all information, som webbplats, telefonväxel, skyltar, menyer, aktivitets- och utflyktstips. Personalen behöver också kunna hjälpa besökaren genom att minst tala engelska.
 • Målgruppsanpassade produkter. Produkten/programmet är färdigställt, permanent och erbjuds hela säsongen. Produkterna med texter, bilder och filmer är anpassade efter respektive marknads målgrupper.
 • Rekommendationssidor. Verksamheten har kontroll över sin synlighet på relevanta sajter, exempelvis Tripadvisor, Zoover, HolidayCheck (beroende på marknad).
 • Internationell affärsstruktur. Verksamheten har kunskap om internationella affärsstrukturer och en uttalad vilja att arbeta utifrån marknadens förutsättningar.
 • Priser, prissättning och provision. Verksamheten kan lämna priser med minst ett års framförhållning, kan ta höjd för provision i prissättningen och kan även arbeta med provisionsbaserad försäljning.
 • Professionalitet samt gott värdskap i samband med internationella visningsresor
 • Medverkan vid uppföljning och utvärdering av det internationella arbetet

Vill du veta mer?

I kontakten med oss har du en kundansvarig som har fokus på att möjliggöra fler affärer för dig. Dessutom finns våra affärsutvecklare som kommer in med spetskompetens för att stötta och ge förutsättningar för produktutveckling.

Hör av dig till din kontaktperson eller den hos oss som är geografiskt ansvarig för din kommun, så berättar den mer om vad vi kan göra för dig.

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Visit Dalarna.

Poi med den dalahäst i.