Någon som drejar.

Covid 19 – hjälp till företag inom besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar (KKN) i Dalarna

Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar (KKN) har definierats som utsatta branscher i spåren av Corona. Branscherna har också fastställts ha särskilda förutsättningar och behov, vilket gör att det behövs ett till branscherna anpassat projekt som kan bidra till deras långsiktiga överlevnad.


Om projektet

Vi erbjuder fler insatser inom företagsrådgivning, såväl finansiell som inom affärsmannaskap, ledarskap och kultur, innovation, omställning av verksamhet och affärsmodeller samt kunskap om framtidsspaning och trender.

Syftet med projektet är att bidra till företagen överlever effekterna av Coronapandemin och att de förhoppningsvis kommer starkare ut ur krisen. Aktiviteterna och insatserna ska underlätta företagens vilja till nytänkande och utveckling så att företagen själva ser möjligheten att genom sig själva eller via hjälp få möjlighet att arbeta med sin utveckling.

Målgrupper för projektet

Projektets primära målgrupp är små- och medelstora besöksnäringsföretag samt företag och aktörer inom sektorn kulturella och kreativa näringar som är drabbade av Coronapandemin.

Övergripande mål

Projektet bidrar till att bibehålla och ställa om befintliga företag inom besöksnäringen/KKN med anledning av Coronapandemins negativa effekter. Besöksnäringen och KKN är en prioriterade sektorer för tillväxt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och i Region Dalarna Kultur- och bildningsplan 2019-2022

Projektperiod: 2020-06-01 till 2023-04-30

Kontaktperson:
Niclas Johansson, projektledare
[email protected]

Finansiärer: Projektet finansieras av Region Dalarna och Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotyper för Region Dalarna och EU