Här har vi samlat användbara länkar där du kan läsa vidare och få mer information. Du kan till exempel få mer kunskap om hållbarhet och energifrågor eller uppdatera dig om den senaste statistiken och forskningen.


Hållbarhet

 • Klimatsmartsemester.se. På klimatsmartsemester.se kan resenären beräkna klimatutsläpp för sin planerade resa.

   

 • Turism på annans mark. En handbok med tips och riktlinjer för att bedriva verksamhet inom besöksnäring på annans mark.

   

 • Handbok för minskat matsvinn. En praktisk handbok från bland annat Livsmedelsverket med förslag på åtgärder för att minska matsvinnet. Åtgärderna bygger på erfarenheter från restauranger som har varit framgångsrika i arbetet för att minska sitt matsvinn.

   

 • Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer. Handboken presenterar en metod för att säkerställa en hållbar besöksmålsutveckling kopplat till världsarv och kulturmiljöer som lockar många besökare.

   

 • Energi- och klimatrådgivarna Gävleborg/Dalarna. Energi- och klimatrådgivarna ger kostnadsfria tips och råd på hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan.

   

 • Naturvårdsverket om allemansrätten. Hur kan du informera om allemansrätten? Naturvårdsverkets webbplats samlar mycket matnyttig och användbar information.

   

 • Funktionsrätt Dalarna. Funktionsrätt Dalarna är en paraplyorganisation för 22 av länets föreningar för olika former av funktionshinder. Läs mer om hur du kan arbeta med tillgänglighet på deras webbplats.

   

 • Tillväxtverkets kunskapsbank. Certifiering, märkning och standarder för hållbar turism hittar du i Tillväxtverkets kunskapsbank för turism och besöksnäring.

   

 • Visit Swedens kunskapsbank om hållbarhet. Kunskapsbanken innehåller många resurser och kunskap kopplat till en hållbar besöksnäring.

Energifrågor

 • EKR-Gävleborg/Dalarna (energiochklimat.se). Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens energi- och klimatrådgivare som erbjuder gratis rådgivning.

 • Bidrag och stöd. På EKR:s webbplats finns även information om stöd och bidrag som går att söka. Sidan uppdateras löpande när nya stöd tillkommer.

 • Energikartläggningscheck via Region Dalarna. Det finns möjlighet att söka energikartläggningscheckar via Region Dalarna, ekonomiskt stöd till företag som vill genomföra en energikartläggning för att se vilka förbättringsmöjligheter som finnas för att minska sin energianvändning. Framför allt för företag med behov av en djupare rådgivning än den gratis kommunens rådgivare ger.

 • Elpriskollen. Jämför el och elavtal på elpriskollens webbplats. Tänk på att rådvigare aldrig ger rekommendationer kring avtal, de hänvisar istället till just Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt.

 • Energimyndighetens "Varje kWh räknas". På Energimyndighetens webbplats finns guiden "Varje kilowattimme (kWh) räknas". Där samlas tips på vad du göra direkt för att minska elförbrukningen och plana kurva. Det finns även en guide för energieffektiva företag.

Forskning

 • BFUF Play. I filmbiblioteket hos Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond möter du forskare som ger spännande inblickar i branschrelaterade forskningsprojekt. Här finns filmer på alltifrån två minuter till masterclasses på upp till 25 minuter.

Statistik

 • Tillväxtverkets turismstatistikportal. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för att sammanställa inkvarteringsstatistik för Sverige, som också redovisas till EU. Via deras Turismstatistikportal går att söka på enskilda kommuner (gratis).
 • Tillväxtverkets turismstatistik. På den övergripande sidan för turismstatistik kan du hitta årsbokslut, undersökningar och annan spännande fakta.
 • Eurostat Tourism statistics. Eurostat har till uppgift att sammanställa och redovisa officiell statistik för EU och dess medlemsstater. Här finns även statistik som specifik gäller turism och besöksnäring.
 • World Tourism Organisation. FN:s Världsturismorganisation (UNWTO) samlar, analyserar och publicerar statistik för hela världen.