Två personer som bär på grönsaksskörd.
Renar som står på en vinterväg.
Ett barn och en man i folkdräkt.

Hållbarhetsarbetet blir allt viktigare ur flera aspekter – både för dig som företagare och för destinationen Dalarna som helhet. Att arbeta med fokus på hållbarhet ses numer som en självklarhet. Framtidens resenärer förväntar sig detta och kommer att söka sig till de regioner, destinationer och företag som arbetar aktivt med hållbarhet. Det är med andra ord en viktig konkurrensfördel och en förutsättning för att destinationen Dalarna och ditt företag överhuvudtaget ska vara valbara ur ett besökarperspektiv.


Dalarna har ambitionen att vara en hållbar destination ur samtliga tre aspekter – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För vår egen skull handlar det om att upplevelseproduktion inte tär på resurser i form av miljö och kulturhistoria, att vara långsiktigt lönsamma och att Dalarnas besöksnäring tillsammans med kommunerna bidrar till en hållbar samhällsutveckling och en bättre plats att leva, verka och bo på.

Så här arbetar Visit Dalarna

För att ge besöksnäringen i Dalarna de bästa förutsättningarna arbetar vi på bred front. Vi är med och påverkar hållbarhetsarbetet i Region Dalarna, i Dalarnas kommuner och i många andra sammanhang där vi har möjlighet att föra in besöksnäringsperspektivet och bevaka att besöksnäringens intressen tas tillvara.

För företag i besöksnäringen erbjuder vi en analys av den egna verksamheten där vi tillsammans tittar på vad som görs idag och vilka områden som kan förbättras. Vi erbjuder även en verktygslåda där du som företagare får tillgång till information, länkar, mallar och annat som kan underlätta för och hjälpa dig i hållbarhetsarbetet.

Från flum till fördel

"Först kändes det lite flummigt, vi trodde att hållbarhet mest handlade om sopsortering och Svanenmärkning. Efter analysen av vår verksamhet så förstår vi att hållbarhet ju innefattar alla delar – till exempel personal, miljöpolicys, ekonomi, investeringar, försäljning med mera. Att ha en hållbarhetspolicy är värdefullt och en konkurrensfördel när man gör avtal med större företag."

Hör Ulla berätta om insikterna efter deras hållbarhetsanalys

Ulla Köhler på Grand Hotel Elektra i Ludvika.

Ulla Köhler

Grand Hotel Elektra

Hållbarhetsanalys av ditt företag

Den miljömässiga delen av hållbarhetsarbetet är oftast den som är mest självklar, lättast att ta till sig och börja arbeta med. Men hållbarhetsarbete är så mycket mer än exempelvis sopsortering och energibesparing; minst lika viktiga är de sociala och ekonomiska aspekterna. Att ditt företag är socialt hållbart visar bland annat att du är en ansvarstagande arbetsgivare vilket kan vara ett stort mervärde när du ska anställa personal. Ett ekonomiskt hållbart företag visar på en långsiktighet och trygghet.

Underlaget för analysen harmoniserar med de globala målen i Agenda 2030, med inriktning mot besöksnäringen och omfattar bland annat hälsa och säkerhet; lokal, social och ekonomisk nytta; miljö och klimat; tillgänglighet och kundnöjdhet.

Börja med The Way2Go

Med hjälp av appen The Way2Go kan du enkelt få en samlad bild över nuläget i din verksamhets hållbarhetsarbete och utifrån det få en prioriteringslista för hur företaget kan förbättra och effektivisera arbetet.

Efter att ha genomgått kartläggningen med The Way2Go är det sedan möjligt att få hjälp med en fördjupad hållbarhetsanalys av företagets hållbarhetsarbete. Analysen tar cirka 3–4 timmar och resulterar i en rapport med handfasta råd och underlag för att du ska kunna skapa en handlingsplan och prioritera var du ska lägga fokus i ditt företags arbete med hållbarhet. Det kan även vara en hjälp till att kommunicera till dina kunder om det arbete som planeras och görs, och som ett steg i att ansöka om någon av de certifieringar som finns för företag i besöksnäringen.

När ditt företag har genomfört en hållbarhetsanalys får du även tillgång till en checklista samt mallar för bland annat miljöplan och hållbarhetspolicy som kan hjälpa dig att formulera företagets policy, planer och hur arbetet ska genomföras och mätas.

Vill du boka en företagsanalys eller höra mer om hur den går till?

Porträttbild på Caroline Staaf

Caroline Staaf

Hållbarhetsansvarig projektledare

Mejla

Värdefulla länkar

Här nedan har vi samlat ett antal länkar som kan vara bra att ha i ditt arbete med hållbarhet.

Elkris! Se sändningen från Dalastudion

Höjda priser och elbrist gör hösten och vintern osäker och de ekonomiska orosmolnen hopar sig vid horisonten. Vi ser hur många företag kan behöva stöd för att möta höga energikostnader och därför har vi samlat en länklista som kan vara bra att ha till hands för svar på var man just nu kan få mer hjälp och vilka stöd som finns att söka.

I det senaste avsnittet av Dalastudion går vi också igenom delar av det här och pratar mer om vilket stöd och hjälp som finns att få. 

Här hittar du mer information om avsnittet, en länklista med användbara länkar samt en nedladdningsbar pdf med gästinformation som du kan använda för att hjälpa dina gäster att spara energi.