Behöver du hjälp att digitalisera din verksamhet? Den digitala revolutionen har bara börjat och det är viktigare än någonsin att vi anpassar våra erbjudanden efter besökarnas allt mer digitala beteenden. Våra gästers liv, konsumtion och informationssökande flyttar ut i det digitala landskapet. Få kunskap och stöd via oss och Visit Dalarnas egna appar: Visit Dalarna Travel Guide och hållbarhetsappen Way2Go.


Förmågan att snabbt kunna anpassa sin verksamhet till nya digitala plattformar blir allt viktigare inom besöksnäringen. Kunskap om resenärers drivkrafter och beteenden blir en viktig konkurrensfördel, både nationellt och internationellt. Produkter och upplevelser behöver finnas tillgängliga och presenteras i digitala sammanhang där resenären befinner sig, både i breda och i mer nischade digitala kanaler.

Digitalisering är ett övergripande fokusområde för oss i vår strategi, vilket innebär att skapa nya affärsmodeller, kommunicera och sälja upplevelser i Dalarna samt att bidra till utvecklingen av och använda ny teknik för att ge besökare förstärkta och fördjupade upplevelser och erbjudanden före, under och efter ett besök i Dalarna. 

Som ett led i det arbetet erbjuder Visit Dalarna kostnadsfria verktyg och kunskapsseminarier inom digitalisering för besöksnäringen.

Dalahäst med wifi-symbol ovanför.

Vi gamifierar Dalarna 

Gamifiering tar digitaliseringen vidare till nästa nivå, där besökaren förutsätter att allt ska ske enkelt och med en direkt återkoppling på sina beslut. Om det också är roligt och lärorikt kan vi ta upplevelsen till en annan dimension. 

Läs mer om vårt projekt Gamification.

Visit Dalarnas appar

Vi har dessutom tagit fram två egna appar – Way2Go och Visit Dalarna Travel Guide – som på olika sätt kan bidra till din digitala utveckling. 

Way2Go

Appen Way2Go är ett verktyg som hjälper besöksnäringsföretag att på ett enkelt sätt göra en nulägesanalys av verksamhetens digitala närvaro. Genom att svara på frågor i appen görs en kartläggning av exempelvis bokningsplattformar, betalningsfunktioner och närvaro i sociala medier. Utifrån nuläget skapas sedan automatiskt en prioriteringslista för hur företaget kan effektivisera sitt arbete och nå nya kunder genom digital utveckling. 

Här kan du ladda ner appen:

Visit Dalarna Travel Guide 

Med inspiration från spelindustrin har Visit Dalarna utvecklat en egen plattform som möjliggör helt nya upplevelser för besökaren. Appen Visit Dalarna Travel Guide gör det möjligt för besökare att uppleva och utforska olika delar av Dalarna. Ett enkelt och smidigt sätt att hitta till exempel skidspår, vandringsleder, besöksmål och andra lokala pärlor. I appen kan ditt företag få möjlighet att synas på olika sätt.

Så syns du i appen

Via Visit Dalarna Travel Guide kan du som företag inom besöksnäringen synas med din verksamhet, upplevelse eller aktiviteter. Kontakta den affärsutvecklare som är ansvarig för din kommun för mer information om hur du kan synas. Här hittar du kontaktuppgifter.

Lär dig mer om digitalisering i våra seminarium

Som ett led i det arbetet erbjuder Visit Dalarna kostnadsfria verktyg och kunskapsseminarier inom digitalisering för besöksnäringen. I dagsläget finns kunskapsseminarier på olika nivåer för: 

  • Tripadvisor 
  • Google My Business  
  • Facebook 

Seminarierna är uppdelade i flera kortare pass på 2–15 minuter. Du kan närsomhelst gå tillbaka och se dem igen. Seminarierna är kostnadsfria men för att få tillgång till dem behöver du skapa ett användarkonto. 

Här kan du ta del av kunskapsseminarierna

Dalahäst med glödlampa ovanför.

Carl Larsson-gården utvecklade egen app

Vikande besökssiffror gjorde att Carl Larsson-gården behövde testa något nytt för att nå ut. Ett sätt blev den egna unika appen som de kunde utveckla tack vare en teknisk plattform som tillhandahålls via Visit Dalarna. Den gör att människor över hela världen nu har möjlighet att betala för en guidad visning.

I filmklippet hör du Chia Jonsson på Carl Larsson-gården berätta om den nya yngre målgruppen, de nya digitala kanalerna och de viktiga internationella kontakterna som kommit av samarbetet med Visit Dalarna.

Vill du veta mer om möjligheterna med gamifiering och digitalisering?

Porträttbild på Hampus Alneryd.

Hampus Alneryd

Affärsutvecklare Gamification

Mejla