Tre personer som kollar ut över Falu Gruva.

Stärka världsarv 2019-2021

Syftet med projektet Stärka världsarv har varit att testa och anpassa FN-organet Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit. Metoden är framtagen för att säkerställa en hållbar besöksmålsutveckling kopplat till världsarv och kulturmiljöer som lockar många besökare. Syftet med projektet i Sverige har varit att testa och anpassa metoden med Världsarvet Falun och Kopparbergslagen som pilot och testarena. Nedan kan du ladda ned projektsammanfattningen och den digitala handboken, en central leverans i projektet, samt ta del av projektets lärkonferens den 18 juni 2021.


Projektet initierades av Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket med Region Dalarna som projektägare och Visit Dalarna som utförare/projektledning. Projektet bestod av  två parallella processer. Den första handlade om att förenkla och utveckla Unescos modell och ta fram en digital handbok för spridning i Sverige och Norden. Den andra om att skapa mervärden på plats genom att genomföra och testa modellen i praktiken i ett världsarv. Ambitionen har varit att skapa en breddad samverkan som utgår från världsarvets enastående universella värden. Både för att utveckla befintliga och nya besöksupplevelser men också för att stärka attraktiviteten för besökare, boende och de som verkar i och kring ett världsarv.

Projektet har tydliga kopplingar till den nya nationella världsarvsstrategin (2019) och bidrar till måluppfyllnaden i Dalarnas regionala besöksnäringsstrategi och Falu kommuns nya besöksnäringsstrategi.

Projektägare: Region Dalarna
Projekttid: 2019-05-01 till 2021-06-30

Här kan du ladda ned "Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer", samt projektsammanfattningen som beskriver själva genomförandet av projektet i Världsarvet Falun:

Ladda ner handboken

Ladda ner projektsammanfattning

För mer information om projektet, kontakta:
Lotta Magnusson, Visit Dalarna
[email protected]
010-600 29 26

Logotyoes för Tillväxtverket, Region Dalarna och Swedish national heritage board.

Lärkonferensen 18 juni, 2021

Se den avslutande digitala lärkonferensen om resultat och slutsatser i projektet Stärka världsarv. Konferensen berörde allt från insatser och effekter i projektets pilot Världsarvet Falun till metodutveckling och ny handbok för hållbar turistisk utveckling i Sveriges världsarv.