Träskylt med bynamnet Lövmarken.

Lövmarkens bergsmansby och hyttområde

  • Visiting address: Lövmarken, 777 90 Söderbärke

Byn har ett högt läge med milsvid utsikt åt flera håll. Här kan man se terrassodlingar i bergssluttningen vilka uppodlats genom svedjebränning mest känt från den tidiga finska bosättarna.

Boka

Information

Inom byområdet finns en äldre timmerlada (1500-tidigt 1600 talet) och spisröse från det tidigaste bostadshuset.

Det fanns en gång i tiden 34 byggnader med idag flertal grunder kvar.Ytterligare finns fina stengärdsgårdar som kommer att friläggas från mörk granskog. Info-tavla kommer att finnas på platsen med historik och bilder.

Den till namn först kända bergsmannen är Olof Hansson född omkring 1575 därtill går det att lägga till minst två generationer ytterligare, med tanke på att hyttan beskrevs på 1600 talet som urgammal.

Från gårdsområdet leder en stig ut över Trollugnsberget med en utsikt fram till sjöändan av Stora Norn, Norns Bruk. Här finns även den sk trollugnen…. där ens egen fantasi få fritt verka. Valborgsmäss-hällarna (följ stigmärkningen)

En guidad tur lämpar sig väl i området.