Gammal lada med grönska utanför.

Lönnmarken - Naturreservat

  • Visiting address: Ovanmyra, 79596 Rättvik

Gammal slåttermark omgiven av frodig granskog. Rik och ovanlig flora med bland annat tio olika orkidéarter, till exempel guckuskon, som blommar som bäst i midsommartid.

Boka

Information

Kalk i det framsipprande grundvattnet gör, tillsammans med det forna slåtterbruket, att området hyser en rik och ovanlig flora. Skyltning från Ovanmyra till parkeringen.