Kurbits kurser och program hjälper dig som företagare att öka dina möjligheter till tillväxt samtidigt som förutsättningar skapas till nya affärer och samarbeten. Som deltagare får du på ett enkelt och handgripligt sätt de kunskaper och verktyg som behövs för att utveckla din verksamhet till att bli mer eftertraktad av kunderna.


Kurbits är ett internationellt utvecklingsprogram skräddarsytt för besöksnäringen. Över 730 företag i Sverige, Norge och Schweiz har genomgått Kurbits för att bli vassare på att göra affärer. Utöver Kurbits Affärsutveckling finns det även fördjupningar såsom Kurbits Export, Kurbits Design och Kurbits Finansiering. Kurbits Start vänder sig till företagare som är i uppstartsfas.

Det unika med Kurbits är att hela innehållet, oavsett program är utvecklat av besöksnäringen för besöksnäringen och att processledarna och workshopledarna är personer med bred erfarenhet från besöksnäringen och utbildade i Kurbitsmetodiken.

Håll utkik här på hemsidan, i våra nyhetsbrev och sociala kanaler, där vi löpande informerar om nya kursstarter och program inom Kurbits.

Aktuella Kurbits-utbildningar 

Här nedanför hittar du aktuella omgångar av Kurbits.