Finnmarkens-hembygdsgard-02.

Kroktorps hembygdsgård

  • Phone: 073-848 40 42
  • Hemsida: https://www.hembygd.se/finnmarken
  • Kontaktperson: Matilda Olsson
  • Email: [email protected]
  • Visiting address: Kroktorps hembygdsgård, 786 91 Vansbro
  • Hours: Enligt överenskommelse. Takrenovering av byggnader påbörjades under 2022 och kan innebära begränsade möjligheter till visningar i vissa perioder under renoveringens gång.

Kroktorps hembygdsgård ligger på en liten höjd, med vacker vy över sjöar och berg.

Boka

Information

Från slutet av 1500-talet och under första halvan av 1600-talet koloniserades delar av den skandinaviska barrskogsregionen av svedjebrukande skogsfinnar. På vår Finnmark (inom Vansbro kommun) är Nås den äldsta, där kolonisationen tog fart redan på 1620-talet. Några tiotal år senare kom skogsfinnarna till Äppelbo och Järna Finnmark.

De förde med sig den egna kulturen i bland annat språk, byggnadstraditioner och maträtter. Än idag finns spåren kvar i form av skogsfinska namn på kartor, övergivna byar, rökpörten, rökbastur och torkrior, samt i både muntliga traditioner och mattraditioner som motti ute i de olika finnskogsområdena.
Hembygdsgården i byn Kroktorp på Järna Finnmark invigdes 1952 och består av ditflyttade byggnader från närliggande byar.
Den är unik i sitt slag, som den enda i Sverige med samtliga tre skogsfinska karaktärsbyggnader, rökpörte, rökbastu och torkria.
På gårdstunet finns även stolpbod, soldattorp och eldpallkoja.

Faciliteter och service

  • Sommar

Vägbeskrivning

Från E16 i Vansbro, ta väg 26 söderut mot Filipstad.
Följ vägen ca 23 km till Kroktorp. Följ skyltning mot hembygdsgården.