Kyrktornet på Kristine kyrka,  kyrkan i rött tegel.

Kristine Kyrka

Den är ett av Sveriges mäktigaste renässansverk. Uppförandet av Kristine kyrka var en förutsättning för att Falun skulle beviljas sina stadsrättigheter.

Boka

Information

Kyrkan uppfördes under åren 1642-1655 som den "nya stadens kyrka". Interiören är ett barock- och renässansverk som domineras av karolinerblått och sandstensrött med förgyllda utsmyckningar. Kyrkan har också två förnämliga orglar från 1906 och 1982. Kyrkan ligger centralt i Falun vid Stora Torget.

Faciliteter och service

  • Världsarv
  • Framkomlighet för synskadade