Kyrka bredvid sjö.

Husby Smedby

Husby socken är en av Dalarnas äldsta bondebygder. Den blev under tidig medeltid ett administrativt centrum för södra Dalarna och styrdes från de båda kungsgårdarna Husby och Näs.

Information

Husbyborna kände tidigt till hur järn framställdes och här ligger enligt traditionen, Sveriges äldsta bergslag – äldre än Hedenhös. Smedby, en av Dalarnas äldsta orter, var länge Husby sockens centralort med kyrka, tingshus, gästgiveri, hembygdsgård och bank. Husby kyrka fick sin nuvarande utformning år 1779–82, då den tidigare medeltida kyrkan utvidgades. I kyrkan finns flera föremål från 1400-talet, en sällsynt vacker samling av gamla kyrkotextilier samt en unik kyrkorgel från 1783. Orgeln byggdes av Nils (Nicolaus) Söderström och den anses vara en av de bäst bevarade 1700-talsorglarna i Sverige.