Liten del av Dalälven.

Dalälvens Fiskevårdsområde

Dalälvens Fiskevårdsområde omfattar Österdalälvens sträckning från Badstubacksbron i Mora till Spjutmo kraftverk. En sträcka på ca 2 mil som i sin nedre del är bred och lugnflytande med ett antal olika fiskarter såsom gädda, sik och abborre.

Boka

Information

Den övre delen, ca 8 km, är ett omväxlande strömvatten som främst håller harr och öring och passar utmärkt för flugfiske. Älven rinner genom ett naturskönt och omväxlande landskap med skogar och branta åsar och nås via ett antal skogsbilvägar i området.