Två personer vandrar i skogen i Dalarna.

Visit Dalarna drivande i att ta fram nationellt ramverk för vandringsleder

De senaste årens enorma intresse för vandring har ökat kraven på kvalitetssäkrade vandringleder. Visit Dalarna har haft en drivande och ledande roll i ett treårigt nationellt projekt som arbetat med att ta fram ett ramverk för kvalitetssäkringen. Nu är ramverket klart och redo att implementeras på bred front. Målet är att göra såväl Sverige som Dalarna till Europaledande inom vandring.


När allt fler vill vistas ute i naturen behövs en långsiktighet för hållbar ledutveckling och -förvaltning, i kombination med bra och tydlig information till besökare. Det här behovet blev startskottet för det nationella projektet Nationellt ramverk för vandringsleder, med Visit Dalarna som projektledare. Nu avslutas projektet – och det framtagna ramverket är redo att användas på bred front.

– Nu finns ett gemensamt ramverk och en verktygslåda tillgänglig som stöd för alla som arbetar med utvecklingen av Sveriges vandringsleder. Att vi i Dalarna drivit projektet har också gjort att vi löpande kunnat jobba med och använda verktygen på våra egna vandringsleder under projektets gång. Det har gjort att vi kommit en bra bit på väg, även om det finns mycket kvar att göra. Att vi i Dalarna fått påverka, driva och leda arbetet i att ta fram det här ramverket är förstås otroligt fördelaktigt för Dalarna som vandringsdestination. Vi har verkligen positionerat oss nationellt, säger Johan Engström, projektledare och affärsutvecklare på Visit Dalarna.

Ramverket omfattar bland annat fem viktiga kvalitetskriterier för alla som arbetar med ledutveckling; fysisk led, organisering, upplevelse, service och kommunikation. Allt finns tydligt och överskådligt beskrivet i ”Nationellt ramverk för vandringsleder – kvalitetskriterier” och i verktygslådan finns mallar, stöddokument och manualer som kan användas som inspiration och vägledning. Samtidigt som det treåriga projektet avslutas nu i veckan, är det fortfarande bara starten på det långsiktiga arbetet med att utveckla Sveriges vandringsleder enligt det nya ramverket.

– Med ramverket finns nu en ledstjärna att följa för utvecklingen av vandringsleder i Sverige. Nu gäller det också att inspirera andra aktörer till att använda det och framför allt att få dem att förstå vilken tillgång det är. Det är extra viktigt för föreningar, kommuner och andra destinationer att få en chans att hänga med i utvecklingen. Naturvårdsverket och Tillväxtverket har till exempel redan börjat använda sig av ramverket i sina utlysningar. De ser fördelarna med att de insatser det förespråkar ökar chanserna till långsiktighet och hållbar utveckling. Nu börjar alltså ett förändringsarbete för hela ledsverige mot att bli en ledande vandringsdestination i Europa, säger Johan Engström.

Välbesökt slutkonferens

Onsdag 19 oktober summerades arbetet i projektet i form av en webbtv-sändning. Där presenterades insikter och lärdomar från det treåriga projektet, bland annat gavs en snabbguide till ramverket.

Under den välbesökta slutkonferensen deltog över 300 personer från hela landet och från en rad olika destinationer, intresseorganisationer och andra besöksnäringsrelaterade branscher.

Om projektet

Tillsammans med bland andra Länsstyrelsen och Dalarnas kommuner har Visit Dalarna sedan 2017 ett pågående arbete – Vandringslyftet – för utveckling av kvalitetssäkrade vandringleder. Tack vare det arbetet och med grund i ett nationellt låglandsledsmöte i Falun 2019 skapades förutsättningar för ett fokuserat arbete med utveckling av vandringsleder. En tydlig riktning från myndigheter blev ett startskott för att arbeta med leder mer enhetligt och professionellt.

Det resulterade i projektet Nationellt ramverk för vandringsleder som Tourism in Skåne under tre år har drivit med Visit Dalarna som projektledare. I arbetet har även alla Sveriges regionala turistorganisationer varit delaktiga, liksom Sveriges pilgrimsleder, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna samt en rad branschorganisationer från besöksnäringen och aktörer som arbetar med landsbygdsutvecklingsfrågor.

Projektet har finansierats av Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Läs mer: www.ramverkvandring.se

Logotyp för Jordbruksverket.            Logotyp för Tillväxtverket.