Tre personer paddlar SUP på Faluån i Världsarvet Falun.

Värdefulla verktyg för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Projektet Stärka världsarv med övergripande syfte att visa hur världsarv och kulturmiljöer kan arbeta för att säkra en hållbar turistisk utveckling, genomfördes i Världsarvet Falun under 2019–2021. En sammanfattning av arbetsprocessen finns nu tillgängligt för nedladdning tillsammans med den tidigare publicerade handboken.


Sammanfattningen beskriver hur det faktiska arbetet planerades, genomfördes och vad det ledde till och omfattar utfall, slutsatser och rekommendationer med utgångspunkt i Världsarvet Faluns behov, utmaningar och lösningar. Ett viktigt resultat av arbetet med projektet är den digitala handbok som tidigare har publicerats.

– Genom att praktiskt arbeta med, utveckla och anpassa Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit i Världsarvet Falun visar vi hur metoden kan användas och omsättas i praktiken, säger Ulrika Nisser, projektledare på Visit Dalarna för Stärka Världsarv (2019–2021).

Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit utgår från Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling som brukar sammanfattas som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” och där de tre principerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ingår. Förutom dessa tre grundpelare lades ytterligare en dimension till – hållbar organisering – och arbetet kopplades även till globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

– Tillsammans med den digitala ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” som publicerades i september 2021 blir sammanfattningen ett bra stöd i utvecklingsarbetet för andra världsarv och kulturmiljöer, avslutar Ulrika Nisser.

Projektsammanfattningen, handboken, Visit Dalarnas forskningsrapporter och presentationer från slutkonferensen finns att ladda ner här.

Projektet Stärka världsarv initierades av Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket med Tillväxtverket och Region Dalarna som huvudfinansiärer. Visit Dalarna har genomfört projektet tillsammans med regionala och lokala samarbetspartners i Världsarvet Falun. Sammanfattningen är utgiven av projektägaren Region Dalarna och finns att ta del av.

Handboken och sammanfattningen finns även att ladda ned på Riksantikvarieämbetets och Tillväxtverkets webbplatser.

Om världsarv och Världsarvet Falun

  • Ett världsarv är ett område, en miljö eller ett objekt som på ett alldeles unikt sätt berättar om jordens och människans historia. Det är natur- eller kulturminnen som är av särskilt stort universellt värde och som ska bevaras för all framtid.

  • Utses av FN-organet Unescos världsarvskommitté.

  • Idag är 1121 platser och objekt upptagna på världsarvslistan. Dessa är fördelade på 167 länder och stater.

  • Det finns totalt 15 världsarv i Sverige.

  • Världsarvet Falun innefattar Falu Gruva, staden och det omgivande bergsmansbygden.

  • Falun fick världsarvsstatus 2001.

För mer information om projektet, kontakta:

Lotta Magnusson
[email protected], 010-600 29 26