Bro över Dalälven i Leksand, det är snö på träden och is och dimma på älven.

Tillsammans kapar vi topparna

Jul och nyårshelgen stundar och vi ser fram mot att välkomna många besökare till ett vintrigt Dalarna. Tillsammans fortsätter vi att göra allt vi kan för att kapa effekttopparna och minska elförbrukningen. Vi behöver även uppmuntra alla våra besökare att bidra med detsamma.


Här kommer en påminnelse med några tips på hur du kan påverka och minska din elanvändning:

  • Använd el under den tid på dygnet när efterfrågan och belastningen på elnätet är lägre, det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen och under helgen. Gör vad du kan för att undvika effekttopparna klockan 7–9 och 17–19.
  • Planera och sprid elanvändningen. Kanske är det möjligt att arbeta på ett annat sätt eller utföra vissa moment på andra tider än ni vanligtvis gör. Se om det är möjligt att exempelvis ta vara på eftervärme på spisar, använda apparater bara när man verkligen behöver eller använda färre åt gången.
  • Sänk värmen inomhus. Om du sänker värmen med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Om möjligt, styr uppvärmningen till de tider då efterfrågan på el är lägre.
  • Minska din varmvattenanvändning, exempelvis genom att fylla tvätt- och diskmaskiner innan du kör dem. Att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan också minska din varmvattenanvändning väsentligt.

Uppmuntra dina gäster att spara energi

För dig som hyr ut din stuga eller du som driver en boendeanläggning har vi i samarbete med Dalkraft tagit fram en guide som ni kan använda för att uppmuntra era gäster att spara energi. Ladda ned guide med energitips för gäster.

Värdefulla länkar

Här har vi även samlat länkar till tips och guider som kan hjälpa dig med energibesparing i din verksamhet: Se alla tips och länkar.

Källa: Energimyndigheten, Länsstyrelsen, Dalakraft med flera.