Logotypen för diplomeringen Outdoor Qualified.

Nytt värdskapskoncept testas: Diplomerad Outdoor Qualified

Just nu genomförs ett pilottest av ett helt nytt koncept, när några av Dalarnas boendeanläggningar diplomeras som Outdoor Qualified av Visit Dalarna. Diplomeringen ska tala om för gästen att här är det extra outdoor-vänligt.


Under våren har ett första test genomförts, när de utvalda pilotföretagen diplomerats enligt Visit Dalarnas nya värdskapskoncept Outdoor Qualified. Det handlar om att kunna bemöta gästen utifrån specifika behov och önskemål kopplade till outdoorupplevelser.

I ett första skede ligger fokus på ett antal utvalda anläggningar som tar emot mtb-cyklister i de områden som ingår i Biking Dalarna. För en boendeanläggning kan det exempelvis handla om att erbjuda cykeltvätt och -förvaring, kunnig personal som kan informera om leder, erbjuda matsäck och andra värdehöjande tjänster.  

– Det finns ett stort behov av att kunna bemöta gästen utifrån de specifika behov och önskemål som finns kopplade till outdoorupplevelser. Som diplomerad enligt Outdoor Qualified kan man som boendeanläggning eller restaurang/café kan skapa förutsättningar för att nå helt nya målgrupper, längre stanntid och fler reseanledningar för besökaren, säger Andreas Hermansson, ansvarig affärsutvecklare inom outdoor på Visit Dalarna.

Efter det första testet med konceptet under våren sker en utvärdering tillsammans med pilotföretagen under 2022.

– Sedan är planen att fler boendeanläggningar, restauranger och caféer ska kunna diplomeras som Outdoor Qualified. 2023 är planen att även fler anläggningar som är kvalificerade att möta gäster utifrån olika outdoorupplevelser ska kunna utbildas och diplomeras, säger Andreas.

Att bli Outdoor Qualified

Steg ett är att Visit Dalarna genomför en föreläsning/utbildning hos aktören. Där går vi igenom hur man på bästa sätt tar hand om, lockar till sig och bemöter en outdoor-gäst som vill cykla, vandra eller genomföra andra utomhusaktiviteter i Dalarna. Bland annat pratar vi om värdskap i förhållande till de behov och önskemål som en outdoor-gäst har på ett boende eller resmål.

Efter utbildningen får aktören en checklista med punkter som ska vara uppfyllda för att bli Outdoor Qualified. Några exempel på punkter för en boendeanläggning är:

  • Förvaring och möjlighet att låsa in cyklar.

  • Personal kan informera om startplatsinfo för vandring och cykling.

  • Verktyg för lättare reparationer av utrustning.

  • Personal kan informera om cykeluthyrning och sportbutiker.

  • Tvättmöjligheter för kläder.

När det är gjort kan företaget få en diplomering och kalla sig Outdoor Qualified. De får då ett diplom, ett emaljplakat att sätta vid entrén samt en informationsskylt med en karta över våra kvalitetssäkrade Biking Dalarna-områden samt använda kvalitetsmärket i sin marknadsföring.

Två personer cyklar längs Siljans strand i centrala Mora.
Foto: Anna Holm, Visit Dalarna.

 

En del av RualiDs kvalitetssäkring

Konceptet är en del i projektet RualiD – Regional utveckling av leder i Dalarna – där Visit Dalarna arbetar med utveckling av kvalitetssäkrade leder med koppling till bo, äta och göra. I kategorin outdoorupplevelser finns ett behov av att kunna bemöta gästen utifrån de specifika behov och önskemål som finns kopplade till detta – och därför har vi skapat värdskapskonceptet Outdoor Qualified.

RualiD syftar till att ge företag som är verksamma inom naturturism kunskap och verktyg för att kunna ta fram erbjudanden som matchar efterfrågan på natur- och kulturbaserade upplevelser.

Projektet finansieras av Region Dalarna och Europeiska unionen genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information

Kontakta Andreas Hermansson, ansvarig affärsutvecklare för outdoor:
[email protected]

Logotyper Region Dalarna och EU:s regionala utvecklingsfond.