Ulla Köhler på Grand Hotel Elektra i Ludvika.

Hållbarhetsanalys med aha-upplevelse på Grand Hotel Elektra

De har handlat lokalt i flera år, är miljöcertifierade och jobbar aktivt med sina anställdas arbetsmiljö. Allt faller inom ramen för vad som är hållbarhet. När Ulla Köhler på Grand Hotel Elektra i Ludvika fick ett erbjudande från Visit Dalarna om att göra en analys av företagets hållbarhetsarbete fick hon upp ögonen för hur mycket de faktiskt redan gör – och att hållbarhet är så mycket mer än ”bara” miljö.


Visit Dalarna driver just nu ett arbete kring hållbar besöksnäring i länet. En viktig del i det arbetet är att erbjuda utvalda företag en kostnadsfri analys av sitt hållbarhetsarbete. Analysen resulterar i en rapport som företaget kan använda för att utveckla hållbarhetsarbetet, få nya idéer till sin marknadsföring eller arbeta mot en hållbarhetscertifiering.

Ett av de företag som tagit del av en sådan analys är Grand Hotel Elektra i Ludvika.

– Hållbarhet är ibland lite flummigt, men vi fick en väldigt stor och bra genomgång av Ulrika på Visit Dalarna och då förstod jag lite mer. Vi fick också upp ögonen för saker som vi redan gör, men som inte är dokumenterat utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Som att det sociala, arbetsmiljön, också är hållbarhet. Så vi fick helt klart mer kött på benen, säger hotellets vd Ulla Köhler.

Ett annat exempel som de kan sortera in under hållbarhetsarbete är deras fokus på lokala leverantörer.

– Vi har handlat lokalt i flera år och tyckt att det har varit viktigt, men vi har inte talat om att vi hela tiden letar lokala entreprenörer. Det har dessutom blivit ännu viktigare i samband med pandemin, då det är en helt annan sammanhållning i staden där man försöker hjälpa varandra på ett helt annat sätt än man kanske tidigare har gjort.

Hotellrum på Grand Hotel Elektra.

Krav från besökare och företag

Pandemin har slagit hårt mot hela besöksnäringen och Grand Hotel Elektra är inget undantag. Just nu är det tufft och av förklarliga skäl har Ulla och hennes personal haft annat att tänka på än hur de ska prata om och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Men i förlängningen ser hon flera fördelar med att dels själv bli mer medveten om vad hållbarhet innebär, dels att bli bättre på att tala om för gäster och besökare om vad de faktiskt gör.

– Framför allt är det väldigt många gäster som kräver det. När vi till exempel tecknar företagsavtal är det också ett krav. Tidigare kanske de bara ville se vår miljöpolicy, men nu vill de också se mer konkret hur vi arbetar med hållbarhet, säger Ulla.

De är sedan länge certifierade enligt Svanen. Det betyder exempelvis att de har snålspolande toaletter, sorterar skräp och väger sopor en gång per kvartal för att se om mängden avfall minskar.

Frukost med lokalproducerade råvaror serverad på Grand Hotel Elektra.

Internationellt hotell

Grand Hotel Elektra har gjort sig känt för sin internationella särprägel och mix av kulturer, där 50–60 procent av gästerna kommer från utlandet.

– En kvinna från Stockholm kom till vad hon upplevde ”lilla Ludvika”, steg in vår lobby och beskrev hur det var som att kliva in på en internationell arena med alla möjliga språk. Hon tyckte det var fantastiskt i en så liten stad, berättar Ulla.

Hotellbranschen är för många också ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden.

– I vår personal har vi haft mellan fem och sju olika nationer som kunnat hjälpa oss med gästerna. En anställd hade varit restaurangchef på det största hotellet i Burundi. När vi skulle ha en grupp gäster från Afrika hade en passagerare inte kommit med flyget. Då kunde vår burundiska kypare hjälpa till, ringa och undersöka saken på swahili. En annan rysk medarbetare kunde hjälpa till när våra gäster bara pratade ryska och en kinesiska kunde tala om vad vi skulle ha på frukosten när gäster från Kina var på besök.

De internationella gästerna lyser just nu med sin frånvaro. Ulla kan inte annat än blicka framåt, kämpa vidare och hoppas att pandemin och reserestriktionerna snart lättar.

– Vi hoppas och längtar. För vi kommer igen. Bara gränserna öppnar, så sätter vi igång det här igen.

Se film om hållbarhetsanalys

I filmklippet här nedanför berättar Ulla om hur arbetet med hållbarhetsanalysen gått till och vilken nytta den har haft för hennes verksamhet.