En blå bakgrund med Visit Dalarnas logo.

3 tips om stöd till dig som företagare

Med fullt fokus på kärnverksamheten kan det som företagare vara svårt att hinna hålla sig uppdaterad om exempelvis de stöd och bidrag man kan nyttja. Vi har därför samlat några aktuella tips till dig i tider när bland annat energifrågor och ekonomi står högt på agendan.


Stöd för höga elkostnader

Ett nytt elkostnadsstöd är nu möjligt att söka för så kallade elintensiva företag. Stödet kan sökas av de företag som hade en elförbrukning, direkt kopplad till verksamheten exklusive uppvärmning, på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021.

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer och räkna ut om du omfattas av stödet. De som uppfyller kriterierna kan få del av stödet för perioden oktober-december 2022. Ansökan är öppen från den 6 mars till den 17 april.

Läs mer på: Energimyndigheten

Hjälp att deklarera

För dig som ska deklarera närings- eller föreningsverksamhet håller Skatteverket kostnadsfria webbseminarier i ämnet. Det kan handla om hur du avslutar din bokföring inför deklarationen, momsdeklaration, hur du deklarerar ditt företags eller förenings resultat samt hur du kan lämna deklarationen digitalt.

Skatteverket har många kostnadsfria webbseminarier på ämnen som exempelvis skatter, arbetsgivarfrågor, bokföring och annat som rör företagande och föreningar. Seminarierna är cirka en timme långa och det finns möjlighet att ställa frågor via chatt. 

Läs mer här: Webbseminarier | Skatteverket

Skydda ditt varumärke – få ersättning för en varumärkesregistrering

Ett varumärke är ett viktigt kännetecken för en produkt eller tjänst och är en del av det som särskiljer ditt företags identitet och erbjudande från andra liknande verksamheter. Genom att registrera ditt varumärke får du ensamrätt att använda varumärket för de varor och tjänster du registrerar. Det innebär att andra inte kan använda eller göra intrång på ditt varumärke samtidigt som du säkerställer att du själv inte inkräktar på någon annans varumärke.

Nu finns möjlighet att söka EU-bidrag för 75 procent av grundavgiften när du registrerar ditt varumärke hos Patent- och registreringsverket, PRV.

Läs mer här: PRV - Ny möjlighet för företag att söka EU-bidrag